Editorial Board

Editors in Chiefs
Apurv Shimpi , Gajanan Bhalerao, Ashok Shyam

Editor
Wani Surendra, Bedekar Nilima, Dabadghav Rachana

 

Editorial Board Members

Parag Sancheti (Pune)
Sontakke Rohit (Canada)
Gore Shweta (USA)
Kapoor Dhara (Pune)
Maiya Arun (Manipal)
Verma Chhaya (Mumbai)
Vyas Neeta (Ahmedabad)
V. Sundarkumar (Bangalore)
Shetye Jaimala V (Mumbai)
Shah Nehal (Ahmedabad)
Basu Roy Shweta (Singapore)
Kulkarni Vivek (Pune)
Retharekar Seemi (Pune)